Tietomallintaminen

Suoritamme kaiken sähkösuunnittelun tietomallintamalla. Mikäli projekti päätetään tietomallintaa, tuotamme yleisten tietomallivaatimusten mukaisia IFC-tiedostoja.